Til pløjning kører vi med en 4-furet Kvernland 16".

Vejledende pris:
700kr. pr. time

Til såning kører vi med en Kuhn rotorharve med kuhn luft såmaskine med rulleskær.

Vejledende pris:
650kr. pr. ha.